Vi behöver be för våra politiker

Vi behöver be för våra politiker

Till dig som läser denna förkortade version av boken ”Vägen ut” som utkom 2003 och då skickades till cirka 900 pastorer, ledare och församlingar. Jag är glad att du vill ta dig tid att läsa den här boken. Den är i första hand riktad till, och tänkt som en uppmuntran...
Dagsaktuell antisemitism inom EU

Dagsaktuell antisemitism inom EU

Dagsaktuell antisemitism inom EU Nyligen varnade den franske presidenten Macron för splittringen inom EU mellan de auktoritära nationalistiska demokratierna å ena sidan och de liberala demokratierna, å andra sidan. De förra kan tänkas avse t ex Ungern och Polen och de...
Sven Reichmann har flyttat hem till sin frälsare

Sven Reichmann har flyttat hem till sin frälsare

Sven Reichmann har flyttat hem. Han var en viktig kristen uppbyggelseförfattare inte minst när det gäller själavård. Han skrev inom olika fält och författade även böcker med profetisk skärpa, alltid stilistiskt drivna och med ett fint språk. Böcker som fortsätter att...