Gudlöst nätverk promotas av Teologiska Högskolan i Stockholm!

Ett frikyrkoseminarium som ger positiv plattform åt ett nätverk för ateistisk (icke-teistisk) kristendomstolkning. Hur korkat låter inte det? Men nu har det faktiskt hänt! Teologiska högskolan i Stockholm (THS), som utbildar pastorer för Equmeniakyrkan (en sammanslagning av tidigare Missions-, baptist- och metodistkyrkornas pastorsutbildningar), bjuder in till en konferens den 16 oktober med namnet “Bortom det övernaturliga” tillsammans med nätverket “kristen bortom Gud” vars uttalade agenda är att bli ett forum för samfundens anställda och teologer.

Konferensen ska handla om ”religionslös kristendom” vilket man ju skulle kunna tolka välvilligt om det t ex handlade om att skala bort mänskliga utanverk från kristen praxis. Men detta rör sig om något radikalt annorlunda. Enligt konferensprogrammet ska en religionslös kristendom innebära: ”en förståelse av den kristna tron som inte ser det religiösa språket som sanningsutsagor om en övernaturlig verklighet”. Smaka på den formuleringen.

Det handlar alltså om en position där trosbekännelsens första artikel ”Jag tror på Gud Fader” inte ses som en sanningsutsaga. Men i så fall är ju positionen per definition inte kristen. Icke-teism är helt enkelt inte förenlig med den helt grundläggande kristna doktrinen att en övernaturlig Gud existerar (i verkligheten och inte endast som ett begrepp).

Nätverket har som motto att ”levandegöra kristen tro utan krav på att man behöver anta att det finns något övernaturligt”. Men problemet är inte bara att en kristen tro utan Gud saknar förutsättningar för liv, den är dessutom logiskt självmotsägande och därmed snarast begreppsligt meningslös. Till och med ett nätverk för islamsk kristendom skulle vara mer begripligt eftersom det då rör sig om två olika religioner som båda hävdar tesim. Ett nätverk för kommunistisk kapitalism verkar också mer koherent då båda polerna kan ses som materialistiska. Eller varför inte nätverket AIK-supportrar för IFK Göteborg? Båda sidorna är ju intresserade av idrott. Men handen på hjärtat, hur intressant är en så blodlös “andlighet”, en ”kristendom” där Gud inte finns på riktigt? Varför då klamra sig fast vid begreppet ”kristen” istället för att ägna sig åt något annat, t ex litteratur eller filosofi?

Naturligtvis ska konferensen ses i ljuset av att man som statsbidragsmottagande akademi vill visa en ”intellektuell öppenhet”. Det märkliga är dock, bland annat, att detta inte är en debattkonferens, istället synes de olika föredragshållarna, av presentationerna att döma, att med sina bidrag ställa sig inom samma sekulära paradigm.

Att, som THS nu gör, ge luft åt ett ateistiskt nätverk som vill vinna mark inom samfunden får väl närmast betecknas som andlig och teologisk trolöshet mot huvudman. Åtminstone om man betraktar Equmeniakyrkan, Guds rike och Kristus som huvudman… och inte den sekulära staten.

http://www.stefansward.se/…/vad-hander-vid-teologiska-hogs…/
http://www.ths.se/content/konferens-bortom-det-övernaturliga