Skribent: Anders Robertsson

Mannen som förändrade världen är berättelsen om Jesus presenterad i tidsföljd, en s.k. evangeliesynopsis, där de fyra evangelierna samt Apostlagärningarna finns med. Detta gör att den är lämplig att läsas av varje person som vill veta mer om Guds son och hans budskap till oss. Boken ges ut som pocketbok för att kunna masspridas.

För människor som inte läst Bibeln tidigare kan den vara ett första steg till att lära känna Jesus Kristus som han framställs i evangelierna, för att sedan gå vidare till att läsa hela Nya testamentet.
Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln 2015. Boken är lämplig att delas ut eller personligen överlämnas till icke-kristna, men passar även kristna som vill läsa evangelierna i tidsföljd.

Pingstförsamlingen i Ludvika kommer dela ut den till alla hushåll i staden under våren

Bo Anders Stenstrand fick idén till Mannen som förändrade världen. Utgivningen är ett samarbete mellan Heart to heart förlag och XP Media.

Mannen som förändrade världen – vem är Han?

Tema dag i Folkets hus Ludvika

Dag 16 april 2016

12.00 Bo Anders Stenstrand m.fl

15.00 docent Seth Erlandsson Mannen som förändrade världen – vem är Han?

Under dagen kommer även Svenska Folkbibeln att presenteras och XP Media finns på plats med bokstånd.

Bo Anders Stenstrand, varför gör ni denna satsning?

Att ge varje hem i en stad eller ett område kunskap om Jesus tillhör den främsta uppgiften vi har som kristna. Den unga generationen i vårt land har ingen eller väldigt liten kännedom om den kristna trons verkliga ursprung, som är Kristus själv. Den kunskapen är det vår uppgift att ge.

Vad är bakgrunden till att sprida evangeliet på det detta sätt?

Redan i unga år delade jag ut kristen litteratur på den plats där jag växte upp. Den uppgiften har följt mig genom hela livet. Jag har sett kraften i det skrivna ordet i de bibelutgåvor, böcker och tidningar som jag har fått distribuera nationellt och internationellt.

Att vara med och skapa bibelkampanjer i östra Europa och Sverige är något av det mest betydelsefulla jag fått utföra. Jag jobbade då tillsammans med BTA, Bibeln Till Alla.

Guds tilltal till mig idag gäller att ge Sveriges sekulariserade folk möjlighet att lära känna vem Jesus är. Därför har boken Mannen som förändrade världen kommit till.

När vi nu i Ludvika, där jag har min pastorstjänst, startar kampanj att ge varje hem en bok., hoppas jag att det kan bli ett pilotprojekt som är möjligt för församlingar och enskilda över hela landet att förverkliga i större och mindre skala.