Sven Reichmann har flyttat hem. Han var en viktig kristen uppbyggelseförfattare inte minst när det gäller själavård. Han skrev inom olika fält och författade även böcker med profetisk skärpa, alltid stilistiskt drivna och med ett fint språk. Böcker som fortsätter att sätta avtryck. Han har också ägnat mycket tid åt samtal med människor i kris. Sven var gift med Marianne som tillsammans med två barn, deras respektive, samt fem barnbarn och två barnbarnsbarn är närmast anhöriga.
Sven föddes 7 april 1939 i Bromma och dog i sitt hem i Mölndal den 26 mars. Han växte upp i Göteborg där han utbildade sig och fick läkarlegitimation 1968 samt doktorerade 1971. Han arbetade som röntgenläkare samt som lärare och forskare inom anatomi. Vidare tjänstgjorde han inom geriatrik, vård av alkoholister och psykiatrisk långvård. 1983 lämnade han den medicinska banan för att på heltid ägna sig åt själavård, bibelundervisning och författarskap.
Vi är väldigt många som är tacksamma över Sven Reichmanns tjänst. Det samlade inflytandet från hans böcker, artiklar, brev och predikningar har påverkat tiotusental människor och man kan fråga sig vad som var hemligheten bakom hans författarskap. Hans egna ord förklarar det kanske bäst.
 

“Jag tänkte bli psykiater när jag började studera medicin. Redan under kursen insåg jag att jag inte skulle orka vara så öppen inför smärtan hos så många människor som man måste möta varje dag så det blev röntgen i stället. Men sedan jag kommit till tro började jag lyssna till dem som kom i min väg och som ville få prata med någon. I början försökte jag mest förstå andras kriser och problem utifrån mina kunskaper i psykiatri. 

Med tiden upptäckte jag att Bibeln har en människokunskap som är mycket bättre. När jag använde den kunde människor förstå sin situation på ett klarare sätt än genom mänsklig psykologi och de kunde få hjälp genom bön och förbön. Detta uppmuntrade mig till att läsa Bibeln mer systematiskt och med tiden började jag undervisa om det jag funnit. Jesu frälsningsverk omfattar all sorts försoning. Man kan få hjälp att förlåta andra så att man kan gå ut ur sina besvikelser, sin bitterhet eller sina depressioner. Man kan försonas med sig själv och med att livet blev som det blev. Allt detta kan man be Gud om i Jesu namn och det är oerhört stort.

Med tiden kom jag att också studera frågan om Gud har planerat världshistorien och då kom Israels folk och dess utkorelse att dra uppmärksamheten till sig. Detta har blivit ett andra huvudspår där Gamla testamentet kommit i förgrunden.

I sådana fall blir eskatologin ofta en viktig fråga där många har försökt att skriva historieböcker i förväg. Jag har velat undvika detta som jag ser som en fallgrop. I stället har jag satsat på att studera Guds tankar och hans vägar. Fariseerna på Jesu tid visste allt om Messias. De hade skrivit sin lära om Messias i förväg. Därför kände de inte igen honom när han stod där.

För min egen del har åren gått och nu när jag är en bra bit över 70 år kan jag av hälsoskäl inte längre ta emot för samtal eller svara på brev om livsproblem.  Den kraft jag har vill jag få reservera för skrivande och enstaka predikningar.”

De sista åren var han sysselsatt med att skriva den senast utgivna boken Själavård vid köksbordet samt Andliga gåvor som publiceras i maj 2018. Även ytterligare två manus finns färdigskrivna, vars titlar ännu ej har fastställts.

Det är en mycket omfattande gärning Sven Reichmann har slutfört och vi unnar honom verkligen att nu få uppleva segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus som Paulus skriver om. Vi som är kvar har en rik skatt att ösa ur från Svens breda produktion.
Anders Robertsson
Förlagschef, XP Media
Källor: Mycket av informationen har vi hämtat från Reichmanns egen hemsida uttrycket.se. Dessutom har jag mött Sven ett flertal gånger då jag har publicerat några av hans böcker, dels på XP Media och under 1980-talet också på Salt och Ljus. Sven skrev även artiklar/artikelserier i kristna tidningar som Shalom över Israel och Hemmets vän med fler, liksom i Göteborgsposten.
——————————————————————————————————

Sven Reichmanns bibliografi i urval

1971 – The lumbar intervertebral joints – an anatomical and roentgenological study (avhandling).

1974 – Optimised tomography – theoretical and practical analyses of the elimination of depiction errors in tomography, Kurt Åstrand, Sven Reichmann (avhandling)

1984 – Kallad till frihet (även talbok 2008)

1985 – Äktenskapets friskvård

1985 – Guds helande natur (även som talbok 2006)

1986 – Ske din vilja

1986 – Prestationslös tro (även som talbok 2007)

1987 – Äktenskapets friskvård. Handledning för studier i grupp

1987 – Befriande nåd (även talbok 2008)

1988 – Pröva profetiskt tal (även talbok 2002)

1988 – Historiens Gud. Lidandets varför (även talbok 2008)

1989 – Historiens Gud. Från Nimrod till Antikrist (även talbok 2008)

1989 – Allt är inte Gud som glimmar (även talbok 2008)

1990 – Historiens Gud. Judarna (även talbok 2008)

1992 – Vad är sanning? (även talbok 2008)

1993 – Kulturen utan Gud (även talbok 2008)

1994 – ”Ha det så bra!” En bok om ångest (även talbok 2007)

1995 – Judarna – det nya förbundets folk (något rev upplaga)

1996 – Gud är inte auktoritär (även talbok 2006)

1997 – På väg (även talbok 2007)

1999 – Den religiösa politiken (när religionen får makt eller makten blir religiös) (även talbok 2007)

2001 – I väntan på Messias (även som talbok 2002)

2003 – Antisemitismen – förr och nu, teckningar: Ferenc Flamm (även talbok 2004). Ny upplaga april 2018.

2006 – Världens medelpunkt – det moderna Israels historia (även talbok 2007)

2008 – Angelägna budskap – huvudtankar från några apostoliska brev (även talbok samma år)

2010 – Frälsningen (även talbok samma år)

2017 – Själavård vid köksbordet

2018 – Andliga gåvor (publiceras i maj).

Dessutom finns två ytterligare manus vars titlar eller publiceringsdatum ännu ej är fastställda.