Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon
Nuförtiden liknas människors utveckling ofta vid en resa. När förlaget XP Medias “resa” en gång berättas så kommer en del närmast dramatiska inslag att finnas med. XP Media har alltid haft bibelspridning som sitt främsta uppdrag. Man kan nog säga att förlaget både föddes i och har sitt existensberättigande i att sprida Bibeln. Och allt började när Svenska Folkbibeln skulle publiceras.

År 1998 höll Svenska Folkbibeln äntligen på att bli klar. Det var en efterlängtad händelse efter femton arbete, kamp och glädje. Men det fanns ett stort problem. Det stora översättningsarbetet var genomfört men det saknades fortfarande en utgivare. Skulle vi ändå snubbla på målsnöret?

Ett kristet förlag som övervägde att ta på sig rollen som huvudförlag hade gjort beräkningen att Svenska Folkbibeln skulle kunna sälja omkring 25.000 exemplar – totalt! Idag, mer än 700.000 Folkbiblar senare (NT + helbiblar), är det lätt att förundras över att man räknade så lågt. Men situationen då var att vi stod inför ankomsten av Bibel 2000, den statliga översättningen, en kulturell megahändelse som många kristna förlag storsatsade på. Det man därför inte kunde veta var om Svenska Folkbibeln skulle hamna i bakvattnet och mest skulle ses som en nischbibel för en mindre skara initierade entusiaster.

Det tilltänkta förlaget var ändå positiva till att ge ut Svenska Folkbibeln. Det fanns bara en hake. För att våga göra den satsningen skulle allt behöva vara klart innan ett visst datum. Detta var deras villkor och vi förstod dem. Annars riskerade den att komma ut alldeles inpå den statliga översättningen och därmed riskera en förödande mediaskugga. Men datumet kunde inte hållas.

Det var då som XP Media föddes. Svenska Folkbibeln hade kommit till genom bön och arbete. Även XP Media skulle behöva en sådan start. En grupp privatpersoner utgjorde arbetande styrelse när XP Media skapades och den första helbibeln skulle publiceras. Förlagets huvuduppgift skulle vara att sprida Guds ord och – i andra hand – även publicera litteratur för lärjungaskap, bibeltro och kristen samhällsanalys.

När förlaget sjösattes uppstod omedelbart en finansiell utmaning. Trots mängder av säkra förhandsbeställningar så vågade det stora engelska bibeltryckeriet inte trycka Svenska Folkbibeln med mindre än att vi kunde visa upp bankgarantier på ett för oss astronomiskt belopp. Det blev ännu mer bön innan situationen löste sig på ett sätt som också försiktiga bedömare skulle betrakta som mirakulöst. Men när Folkbibeln väl kom ut så visade den sig motsvara ett mycket stort behov!

Vi har fortsatt med att ägna oss åt bön och arbete. Naturligtvis har vi gjort misstag – allt har verkligen inte gått som på räls – men Herren har varit med och vi har ofta fått mycket märkliga kontakter i och utanför Guds rike. Arbetet med bibelspridningen har aldrig fått vila. Under åren har det till exempel publicerats en mängd biblar för olika målgrupper, t ex hårdrockare till poliser tack vare en fantastisk insats av Bible for the Nations och deras arbete med kreativa vittnesbördsbiblar.

En milstolpe var när Svenska Folkbibeln 2015 publicerades. Det omarbetade översättningen har en grundtexttrogen, vetenskapligt trovärdig och modern språkdräkt som vunnit respekt långt utanför de givna kretsarna av bibelläsare.

Förra året publicerade vi – i samarbete med Heart to heart – Mannen som förändrade världen, evangelierna berättade i tidsföljd samt den första kristna tiden från Apostlagärningarna.

Förra året började vi också distribuera biblar på flera olika språk, i synnerhet på de språk som talas av de senaste årens invandrare och flyktingar. Det möter ett stort behov. Bibelns syfte är ju att presentera det glada budskapet om Jesus, evangeliet och frälsningen. Dess syfte är också att hjälpa kristna att växa som lärjungar till Kristus. Många av de övriga böcker vi publicerar ligger i linje med detta.

Ett behov vi har sett gäller apologetik. Böcker som försvarar och förklarar den kristna tron inför attacker och frågor från en sekulär samtid. Men vi har också upptäckt det sekulära ifrågasättandet mitt ibland oss! Det skapar ett behov av böcker som står upp för Bibeln som Guds ord och försvarar centrala kristna doktriner. Vi har nämligen insett att kristna som tvivlar på Guds ord och grundläggande sanningar blir sämre på att sprida evangeliet och på att växa som lärjungar. Orsaken är förstås att evangeliet faktiskt bygger på Guds ord och att lärjungaskapet bygger på att vi omsätter Guds ord i våra liv.

Om vi alla sprider evangeliet till andra och sedan hjälper dem att bli lärjungar som gör samma sak så uppstår en kedjereaktion som kan innebära ett genombrott för människors frälsning i vårt land idag.

I den här broschyren har vi samlat biblar och böcker som vi verkligen tror på. Jag är säker på att du kan hitta något som kan vara till välsignelse för dig och de dina. Här finns till exempel många förslag på böcker som du kan ge i jul-klapp till släkt och vänner.

Enligt Paulus bär Guds ord aldrig bojor. Vi har genom åren fått höra många berättelser om hur det har sprängt loss de mest låsta situationer. Vår gemensamma uppgift är att sprida det vidare – igår, idag och imorgon!

Anders Robertsson, förlagschef