Till dig som läser denna förkortade version av boken ”Vägen ut” som utkom 2003 och då skickades till cirka 900 pastorer, ledare och församlingar.

Jag är glad att du vill ta dig tid att läsa den här boken. Den är i första hand riktad till, och tänkt som en uppmuntran för kristenheten i Sverige. Den innehåller egentligen inga sensationella nyheter utan behandlar saker som vi till stora delar har hört talas om förut, men kanske valt att blunda för. Min ambition har varit att ställa samman ett material som visar på något jag upplever vi har missat och inte velat ta oss tid till att samtala om och be vidare för. Jag tror mig även ha upptäckt saker som Ordet klart visar på att vi som kristna behöver resa oss upp och säga ifrån om i vår tid.

Du behöver inte dela min uppfattning, men fundera över det jag skriver.

Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag befaller gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. (2Krön 7:13-15)

Vad Gud säger i dessa verser är att om situationen verkar totalt hopplös, så kan det folk som är uppkallat efter hans namn göra följande: 1. ödmjuka sig 2.be 3.söka hans ansikte 4.   omvända sig från sina onda vägar.

Då kommer Gud att: 1.höra detta från himlen 2.förlåta deras synd 3.skaffa bot åt deras land.

Gud säger att människorna kan göra fyra saker. Fyra är världens tal. Gör människorna som är uppkallade efter hans namn detta, så kommer Gud själv att göra tre saker. Guds tal är som bekant tre. Tre och fyra är lika med sju, som är fullkomlighetens tal. Detta är en fingervisning om allvaret i dessa verser, men det visar också att det finns en möjlighet till upprättelse. Det vi behöver förstå i ljuset av dessa verser är: • Vi behöver ödmjuka oss och bekänna vårt absoluta beroende av Kristus. • Vi behöver be för vårt land. • Vi behöver söka Guds ansikte för att kunna lyssna in vad han säger. • Vi behöver gå tillbaka och aktivt bekänna vårt folks skuld och vår delaktighet i orättfärdiga gärningar för att få se hur Gud kommer och svarar på våra böner, speciellt våra böner om folkväckelse.

Min bön och förhoppning är att du vill vara med i denna process och i bön för Sveriges befrielse och upprättelse.

Med Önskan om Guds Välsignelse.

Pierre Enbert