Bibeln

Sven Reichmann har flyttat hem till sin frälsare

Sven Reichmann har flyttat hem till sin frälsare

Sven Reichmann har flyttat hem. Han var en viktig kristen uppbyggelseförfattare inte minst när det gäller själavård. Han skrev inom olika fält och författade även böcker med profetisk skärpa, alltid stilistiskt drivna och med ett fint språk. Böcker som fortsätter att...
Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad

Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad

Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad Redan 1995 beslutade USA:s kongress att erkänna den suveräna staten Israels (och varje lands) rätt att själva bestämma var inom sina gränser de vill förlägga sin huvudstad. För trots att (västra) Jerusalem de facto...