Biografier

Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon

Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon

Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon Nuförtiden liknas människors utveckling ofta vid en resa. När förlaget XP Medias “resa” en gång berättas så kommer en del närmast dramatiska inslag att finnas med. XP Media har alltid haft bibelspridning som sitt främsta...