Bön

Vi behöver be för våra politiker

Vi behöver be för våra politiker

Till dig som läser denna förkortade version av boken ”Vägen ut” som utkom 2003 och då skickades till cirka 900 pastorer, ledare och församlingar. Jag är glad att du vill ta dig tid att läsa den här boken. Den är i första hand riktad till, och tänkt som en uppmuntran...

Att be för sjuka

Skribent: Tommy Lindén Att be för sjuka är en sak Jesus uppmanade sina lärjungar att göra. Vi läser i Bibeln att Jesus helade sjuka och gjorde tecken och under. Det var en av anledningarna till att så många människor kom till honom och lyssnade till hans budskap....

Låt mig få höra din röst

Skribent: Tony Larsson Vad är vår kristna tros kärna om inte hjärtats gemenskap med Gud? Och hur kommer det främst till uttryck om inte genom bönen? Kyrkovalv och skrudar, orglar och liturgier, biblar och präster – allt detta existerar för att inrama och stärka och...

Onenessrörelsen

Europas första Onenessmässa hölls 4 november 2009 i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Drygt 250 personer trotsade novembervindarna för att delta i denna speciella mässa som förutom nattvard innehöll vägledd meditation och Oneness blessing. Till Tidningen Dagen , sa...

Fri församling

Frågan om bidrag till trossamfund, som väcktes efter TV-4 programmet Kalla Faktas reportage om Frälsningsarmén, fortsätter debatteras. Två riksdagsledamöter har ställt samfundsminister Stefan Attefall (KD) till svars för statsbidragen till trossamfund, berättar...