Samhälle

Kingdom colonies

Kingdom colonies

För ett tag sedan såg jag ett litet häfte i ett bokstånd med titeln ”Kingdom colonies”. Titeln har dykt upp gång på gång i min tankevärld under den senaste tiden. Kingdom colonies, Gudsrikes kolonier. Begreppet koloni kan betyda olika saker i det svenska språket....

NÄRA VARANDRA

Ett nytt undervisningsmaterial ”Nära varandra” har tagits fram av Nätverket För Samlevnad Och Sexualitet (NFS). Syftet är att ge ungdomar i högstadiet och gymnasiet en helhetssyn på samlevnad och sexualitet. Materialet som förutom ren information även...

Funktionella familjer

Tv-kanalernas nyhetssoffor debatterar på nytt samhällsproblem. Förra veckan var det näthat och nätmobbning, nu gäller det mäns våld mot kvinnor. På nytt tänker jag – var finns familjen? Det är där ett barns grundäggande värderingar ska formas. Ett barn som växer upp i...

Varför blir humanister så förvånade

Varför blir humanister så förvånade? Det är märkligt att skeptiker och humanister blir så förvånade, när de konfronteras med normala, intelligenta forskare som tror på Gud och på en skaparhand bakom livet och universum. Är det så konstigt? Måste man vara obegåvad och...