Tro och Vetenskap

Auktoritetstro

Auktoritetstro är något som meningsmotståndare ibland tillskriver varandra i särskilt livfulla debatter. I begreppet auktoritetstro ligger ofta en anklagelse om att den som ägnar sig åt detta fäster större vikt vid vem som har framfört ett budskap istället för att...

Meningen med livet?

Den allra viktigaste frågan gäller meningen med livet. En ateistisk grundsyn ger inte någen mer ”mening” än möjligen att man skall föröka sig. (Se t ex här:http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/gensvar-meningen-med-livet_7897228.svd ) Enligt...

Evolutionens Gud av Francis Collins

Bokrecension Inledning Francis Collins bok Evolutionens Gud håller på att skriva om spelplanen för debatten om skapelse eller evolution. Collins försöker gifta ihop vetenskap och tro genom en gudastyrd evolution där Gud skapat genom de darwinistiska processerna. Denna...

Jesus blottar vetenskapens dilemma

Den moderna vetenskapsfilosofin har sedan decennier avfärdat alla vetenskapens anspråk på att vara en överlägsen metod att nå säker och objektiv kunskap om tillvaron. Med hänvisning till vetenskapen har genom åren många böcker publicerats där man försökt måla bilden...