Många av de författare som låtit ge ut sina böcker på XP Media anlitas för seminarier i församlingar, på universitet, skolor m.fl. platser runt om i landet. Om du är intresserad av att anordna seminarier ger vi nedan en kort presentation samt kontaktmöjlighet till några av dem. Alla dessa författare har en sak gemensamt. De är övertygade kristna som tror att Bibeln är Guds ord, även till den moderna nutidsmänniskan. De har gjort efterforskningar på olika områden som möter tidsaktuella frågeställningar. Tveka inte att anlita dem. Det kan bli till en stor välsignelse för dig och det sammanhang du vistas i.

Seth Erlandsson
Docent, exeget och bibelforskare. En av Svenska Folkbibelns huvudöversättare.
E-post: seth.erlandsson@tele2.se
Kostnadsfria audio-predikningar/föreläsningar http://www.kristenmp3.se/index.php?mode=SethErlandsson2
Video-predikningar/föreläsningar http://www.folkbibeln.se/videoklipp
Böcker utgivna på XP Media: Hur skall Bibeln översättas? • Guds Ord och bibelkritiken • Gardells Gud, Da Vinci-koden och Bibeln (slutsåld) • Vem är han? Den verklige Jesus från Nasaret • Om Gud och Jesus • Jesajas Bokrulle •Bibeln – myt eller sanning? • Bibeln – myt eller uppenbarad sanning? (särtryck)

Mats Molén
Geovetare och lärare. Veteran i debatten om evolution och skapelse.
E-post:  mats.molen@dinosaurier.nu
Hemsida: www.matsmolen.se
Böcker utgivna på XP Media: Vårt ursprung? • Livets uppkomst • Evolutionslåset • När människan blev ett djur

Chrys C. Caragounis
Professor, exeget och antikforskare. Professor Chrys Caragounis, nyligen pensionerad från Lunds Universitet, kan vara tillgänglig för föreläsningar, konferenser, predikningar och bibelstudier. Hans teologiska intressen täcker bl.a. evangelierna, Paulus brev och Daniels bok. Vidare, såsom antikvetare, har han historisk expertis i Nya Testamentets omvärld, kultur och språk. För ytterligare upplysningar, se hans webbplats.
E-post: mail@chrys-caragounis.com
Webbplats: www.chrys-caragounis.com
Böcker utgivna på XP Media: Homoerotik, i forntid och nutid, och i den kristna församlingen • Förstår du vad du läser? • Huvudpunkter i Jesu undervisning

Leif och Anita Delvert
Pastorspar, numera verksamma med undervisning och rådgivning i äktenskaps- och familjefrågor.
E-post: leif.delvert@tele2.se
Bok utgiven på XP Media: Delad glädje, dubbel glädje

Anders Gärdeborn
Bibelälskare och naturvetare, talesman för föreningen Genesis.
E-post: lignum@telia.com

Hemsida: www.gardeborn.se
Böcker utgivna på XP Media: Intelligent Skapelsetro • I begynnelsen • En bok om vetenskap  Evolution • Skapelse, Gudstro • Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln.

Stefan Swärd
Stefan Swärd är fil.dr, pastor och konsult inom näringslivet med fokus på energi och klimatpolitik.
E-post: sward@src.a.se
Hemsida/Blogg: www.stefansward.se
Böcker utgivna av XP Media: Hur kan jag tro på en Gud som jag inte kan se • Efter detta – om Guds kärlek och rättvisa, himmel och helvete • Bibeln –  myt eller sanning?  Jesus var också flykting

Peter Stenumgaard
Civilingenjör inom Teknisk Fysik och Elektroteknik samt teknologie doktor.
E-post: Fråga XP Media
Böcker utgivna av XP Media: Vetenskap och tro • Illusionen om vetenskapen

Johnny Bergman

Frilansskribent, försäljare, lekmannapredikant
E-post: johnnybergman@telia.com
Böcker utgivna på XP Media: Tusen skäl att tro • Slump eller intelligent Design? • Ateisten som ändrade sig • Vägen fram till korset • Tolv scener ur Passionshistorien • En dags bekymmer räcker

Vesa Annala
Teol kand från Uppsala universitet och vidare studier vid Lunds universitet.
E post: vesa.annala@telia.com
Böcker utgivna av XP Media: Tro eller veta eller bådadera • Skapelsetro, intelligent design Kristen tro: en livsåskådning bland andra • Ateism, förnuftet på villovägar • Medförfattare i boken ”En bok om vetenskap, evolution, skapelse, Gudstro

Författare med begränsad möjlighet att bokas för föreläsningar

Sven Reichmann
Författare, med. dr. och docent i diagnostisk radiologi
Hemsida: www.uttrycket.se. Här kan du kostnadsfritt ta del av utgågna böcker i pdf-format, artiklar och audio-predikningar.
Böcker utgivna av XP Media: Antisemitismen – förr och nu • Världens medelpunkt • Angelägna budskap • Frälsningen 

Lars Åke Nyberg
IT-konsult, församlingsledare och predikant i Korskyrkan, Västerås
E post: lars-ake.nyberg@telia.com
Böcker utgivna av XP Media: Mose och Uttåget – saga eller historia?

Jonas Dagson
Journalist och bibellärare. Arbetar med Vandra genom Bibeln/Walk thru the Bible. En av Svenska Folkbibelns referenter.
E post: dagson@algonet.se
Böcker utgivna av XP Media: Steg för steg genom Gamla testamentet • Vilken Bibel? En presentation, analys och jämförelse av 21 svenska bibelöversättningar • Arbetar med Steg för steg genom Nya testamentet (utgivning 2018/19).

Micael Grenholm
Skribent, aktivist och evangelist.
Redaktör för Hela Pingsten.
E-post: micael.grenholm@gmail.com
Böcker utgivna på XP Media: Jesus var också flykting

Tony Larsdal
Präst och språkvetare med bakgrund i Svenska Alliansmissionen. En av Svenska Folkbibelns huvudöversättare. Driver också Gloria Förlag.
E post: tony@larsdal.se
Böcker utgivna av XP Media: Messias – en mangaberättelse  Jesus – berättelsen om Messias • Budbärarna – en mangaberättelse • Förvandlingen – Mästaren och budbärarna  Gudstjänstens rötter  Bach, Gud och Beethoven • Skapelsen – en mangaberättelse.

Christer Svensson
Lärare
E-post: cs1962@gmail.com
Böcker utgivna på XP Media: Kyrkofäder, mystiker och evangelium

Charles Kridiotis
Fördetta arkitekt (B.Arch. Wits University) med magister examen i Teologi och Mission (Fuller Seminary). Numera församlingsplanterare, tränare, strateg, författare, predikant, team facilitator (Maskrosnätverket och Simple Church Europe), medgrundare till simplechurch.se. Verksam i Sverige, Finland och Europa.
E-post: charles.kridiotis@gmail.com
Webbplats: www.simplechurch.se
Böcker utgivna på XP Media: Guds Rike, Lärjungeskap och Enkla Församlingar
Böcker utgivna av andra: Ledarskap, Relationer och Mentorskap • Vision and Change Dynamics • Simply Kingdom, Simple Church – multiplying disciples and churches.

Rickard Cruz
Bor i Helsingborg tillsammans med sin fru Jessica och deras barn. Rickard är församlingsgrundare och teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk, förkunnare och bloggare.
E-post: rickard@cruz.se
Webbplats: http://www.rickardcruz.se
Böcker utgivna på XP Media: Middag med Jesus

Gertrud Storsjö
Gertrud Storsjö är född i Finland men har växt upp i Sverige och tidigare officer i Frälsningsarmén. Kunnig inom buddhism och hinduism som hon studerat under många år. En omtyckt predikant och bibellärare som även är verksam som själavårdare . I sin förkunnelse visar hon på de österländska religionernas frammarsch i vårt samhälle men framför allt vill hon tala om vad Kristus har att erbjuda oss.

E-post: gstorsjo@gmail.com
Böcker utgivna på XP Media: Ni ska bli som Gud • Buddha eller Kristus