För en månad sedan nämnde vi lite kort om den väckelse som pågår i den muslimska världen.

I senaste numret av Världen idag skriver Lukas Berggren om det och hänvisar till boken ”A wind in the house of Islam” av David Garrison som bedriver forskning kring det som sker i muslimvärlden just nu. Han sammanfattar det så här: ”Någonting sker – någonting historiskt, någonting som saknar motstycke. Under en mycket lång period har inga sådana kristna väckelser alls ägt rum i muslimvärlden. David Garrison definierar en väckelse som att antingen minst 100 kyrkor startas eller att 1000 dop äger rum under en tjugoårsperiod Under de första 1000 åren av muslimsk expansion konverterade – oftast genom tvång – miljontals kristna till islam. Samtidigt var det väldigt få muslimer som konverterade till kristen tro.

Under de två sista decennierna på 1900-talet, alltså så sent som på 1980-talet och 90-talet, finns 11 sådana väckelser dokumenterade. Det som skedde i Iran efter revolutionen 1979, när tusentals muslimer kom till tro på Jesus, är kanske mest känt.

När 1368 år (632-2000 e.Kr.) av muslimsk närvaro på planeten Tellus ska sammanfattas har således totalt 13 kristna väckelser ägt rum i muslimvärlden. Futtigt, kan man tycka. Men sedan händer något. Och det kan med rätta beskrivas som både historiskt och i avsaknad av motstycke. För under de tolv första åren av 2000-talet har ytterligare 69 kristna väckelser ägt rum i muslimvärlden. Eller för att uttrycka det annorlunda: Fem gånger fler (!) kristna väckelser har ägt rum i muslimvärlden på tolv år (!) än under islams sammanlagda tidigare 1300-åriga historia.

Det som dessutom är nytt är att väckelserna inte enbart sker på enskilda platser i muslimvärlden, utan överallt i Dar al-Islam. Överallt kommer muslimer till tro på Jesus. Enligt Garrison äger nu väckelse rum på fler än 70 platser i 29 nationer i islams hus. ”

Även i Sverige märks denna väckelse bland muslimer, flera är det som vittnar om det.

Läs hela artikeln från

http://www.varldenidag.se/ledare/det-pagar-en-vackelse-i-muslimvarlden/BbbpeC!Qh4Jb4tT1y@el0ZW7AnqTw/

Skribent: Anders Robertsson