I lördags användes djupt antisemitiska tillmälen mot judar vid en offentlig demonstration i Stockholm. Demonstrationen arrangerades av Jerusalemkommittén med styrelseledamöter i Sveriges riksdag samt i Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

De flesta har hört talas om att det skanderades antisemitiska slagord i Malmö i fredags 8/12 med ord om att starta en ny (skånsk?) intifada och om att skjuta judar. Ingen har heller missat att det kastades brandbomber mot synagogan i Göteborg under lördagskvällen – eller undgått att våra partiledare samstämmigt har tagit starkt avstånd från dessa sorgligt antisemitiska uttryck.

Nu visar det sig att även Stockholm drabbades av renodlad antisemitism under helgen. Denna gång vid en demonstration som samlade betydligt fler deltagare än den i Malmö. Det var Jerusalemkommittén som arrangerade ett tåg som startade vid Humlegården kl 12.30 och avslutades ett par timmar senare i Diplomatstaden. Demonstrationen var en protest mot USA:s kongressbeslut om att flytta sin ambassad till Jerusalem.

Demonstrationsledningen betonade att man inte skulle uttrycka sig rasistiskt. Detta hindrade dock inte den offentliga böneproklamation som inleddes med orden Allah Aktbar. Ära åt Islam. Fortsättningen som ljöd ut genom högtalarna löd Vi ber allsmäktige Allah om seger över kornas avkomma, över apors och grisars avkomma, över Sions söner. Att likna judarna vid apor och grisars avkomma har en mycket lång tradition inom islam och är ett eko från kända moskéer i Mellanöstern vilket inte minskar dess antisemitiska udd.

Här behöver vi också stanna upp. Att genom hånade beröva människor deras mänsklighet är en urgammal metod att legitimera en omänsklig behandling av de hånade. Vi som förlag har publicerat böcker om antisemitism och även en biografi om en överlevare från förintelsen. Kanske är det därför vi reagerar med sådan bestörtning när vi hör den råa antisemitismen på svenska gator. När judarna berövades sin mänsklighet i nazisternas propagandafilmer – de liknades bland annat vid råttor – var det en metod att bereda vägen för förintelsen.

Vid demonstrationen i lördags fanns också positiva tongångar. Sveriges utrikesminister hyllades med talkören: Länge leve Margot Wallström, länge leve Margot Wallström. Detta som tack för hennes ställningstagande gällande Israel-Palestina.

De politiska kraven framfördes med ett religiöst färgat språk Till Jerusalem marscherar martyrer i miljoner kunde höras upprepade gånger liksom ramsan Khaybar, Khaybar, åh judar, Muhammeds armé ska återvända utanför Israels ambassad. Khaybar var platsen där Islams profet vann militärt över en judisk stam år 628.

Demonstrationen finns att se på en video som nu sprider sig på nätet. Att betrakta filmen – där bränning av Israels flagga även förekom – är inte upplyftande men desto mer avslöjande. Det är begripligt att palestinier uttrycker sina ställningstaganden och sin förtvivlan. Men det är chockerande att på svenska gator höra politiska slagord så marinerade i antisemitism.

Arrangör för demonstrationen var Jerusalemkommittén i vars styrelse bland annat den socialdemokratiska riksdagsledamoten Marie Granlund sitter liksom den tidigare vänsterpartistiska riksdagsmannen Torbjörn Björlund och flera andra förtroendevalda. De får naturligtvis hållas medansvariga.

Det må betraktas som en detalj i sammanhanget att även Jeanette Escanilla finns i denna styrelse. Hon arbetar som informatör vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Hur dessa två positioner låter sig förenas är en gåta med tanke på demonstrationens rasistiska språkbruk.

Stefan Löfven uttryckte sig klokt nyligen i en intervju för tidskriften Judisk krönika:

”Vi ska inte blunda för att det kommit många människor hit från Mellanöstern, där antisemitismen är en utbredd uppfattning, nästan en del av ideologin. Vi måste bli ännu tydligare, våga prata mer om det. Även om muslimer är en utsatt grupp är det inte mera legitimt för dem att vara antisemiter.

Vi har varken anledning att misstro statsministerns goda vilja eller hans analys. Vi måste nog våga prata om det. Men det verkar som det importerade judehatet han åberopar bereds plats också av människor i hans närhet.

Länken till videon: https://www.facebook.com/PerspektivIsrael/videos/1232809713485791/

// Roger Gustavsson