För en månad sedan gavs Mannen som förändrade världen ut. Det är berättelsen om Jesus presenterad i tidsföljd, en s.k. evangeliesynopsis, där de fyra evangelierna samt Apostlagärningarna finns med. Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln 2015. Pingstförsamlingen i Ludvika kommer dela ut boken till alla hushåll i staden under våren.

Den 16 april bjuder Pingstkyrkan in till temadag i Folkets Hus i Ludvika. Dagen inleds med bön i Pingstkyrkan kl. 10. Därefter talar Bo Anders Stenstrand och Pelle Hörnmark kl. 12.00 i Folkets Hus. Kl. 15.00 talar docent Seth Erlandsson över ämnet Mannen som förändrade världen – vem är Han?

Med anledning av utgivningen och satsningen att dela ut denna bibeldel till alla hushåll i Ludvika uttalar sig flera kristna ledare, bl.a. Stanley Sjöberg, om boken. Så här skriver Stanley Sjöberg:

”De värsta angreppen mot Jesus sker av akademiska teologer som förråder Bibelns verklighetsbild och förnekar den historiske Jesus inför dem som utbildas till präster, religionslärare och frikyrkopredikanter. Därför behövs den bok som Bo Anders Stenstrand sammanställt av evangelierna och Apostlagärningarna! En viktig missionsinsats!”

Hela Stanley Sjöbergs och andra kristna ledares uttalande kan du läsa via följande länk: http://blog.xpmedia.org/pdf/stenstrand-broschyr.pdf . Där finns också mer information om temadagen och om boken.

En av anledningarna till att Folkbibeln togs fram var bl.a. Bibel 2000:s behandling av Jesus som Gud och de profetiska utfästelserna i Gamla Testamentet och dess uppfyllelser. Läs gärna mer om detta här: http://www.folkbibeln.se/laes-a-studera/debattartiklar/26-bibel-2000-och-svenska-folkbibeln

Jag ser också såklart sambandet med de första kristnas kamp för evangeliet och tron på Jesus som Guds son, jämlik med Gud Fadern. Samma kamp står vi i idag. Varken islam, humanism eller akademisk teologi kan acceptera att Jesus skulle vara sann Gud. New Age och buddhism omfattar inte heller Bibelns Gudsbild då de tror att vi alla kan vara Gudar, självklart också Jesus. Där förnekas istället Jesus som sann människa.

En viktig bekännelse de första kristna hade var att Jesus är Herren. Den var definitivt kontroversiell redan på Jesu tid, men är det än i dag. Det innebar att de bekände att Jesus bar det heliga Gudsnamnet som judarna inte ens kunde uttala för att det var så heligt. Det innebar att Jesus verkligen var Gud. Jesus själv bekänner det vid flera tillfällen i Johannesevangeliet. ”För om ni inte tror att Jag Är, ska ni dö i era synder.” (Joh 8:24)

”Då sade Jesus till dem: ”När ni har upphöjt Människosonen, då ska ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig” ” (Joh 8:28). Efteråt står det att många kom till tro på honom (Joh 8:30).

”Jesus svarade: ”Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.” ” (Joh 8:58). Då tog de upp stenar för att kasta på honom.

Folkbibeln får fram dessa Jag Är som det står helt ordagrant i grundtexten på ett unikt sätt bland svenska bibelöversättningar.

Det står i Johannesevangliet:

”Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3:18)

”Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” (Joh 20:31)

Här förstår man vikten av att tro att Jesus är Herren för att vi ska bli frälsta. I Romarbrevet 10:9 beskriver Paulus hur man blir frälst:

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst”

Bibel 2000 översätter samma ställe som ”..att Jesus är herre..” istället för Herren. På samma sätt gör man i Fil 2:11 som visar att det är det namn Jesus har fått som vi alla ska bekänna. En del menar att ordet herre (HERREN), som kommer från grekiskans Kyrios kan betyda att man gör Jesus till herre över sitt liv eller att det bara kan riktas till en människa, vilket är möjligt om man bara översätter ordet men inte tar hänsyn till sammanhanget. Men i Rom 10:13 står ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” (citat från Joel 2:32). Det är ett av många exempel där det heliga Gudsnamnet från GT överförs på Jesus och som ger en djupare förklaring till hur Rom 10:9 bör förstås. Även sammanhanget i Fil 2:11 gör det omöjligt att översätta bara som ”herre”. I ljuset av dessa blir det trovärdigt att översätta Jesus är Herren.

Tittar man på andra bibelsammanhang som till exempel Matt 16:15-18 och Apg 2:36-38 förstår man för att man ska förstå vem Jesus är och för att bli frälst och född på nytt måste Gud ha uppenbarat något av följande : Jesus är Gud , bär det heliga Gudsnamnet eller är Guds son och Messias. Även andra delar av evangeliet och Jesus person och verk är viktiga för att människor ska komma till tro men sanningen om Jesus som Gud är ständigt under attack .

I 2 Kor 4:4 läser vi: ”Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.”

I boken Mannen som förändrade världen kommer Folkbibelns tydliga presentation av Jesus som Gud och Guds son tillsammans med det moderna språket i Folkbibeln 2014 att tydligt förmedla Jesus till dagens svenskar. Bo Anders Stenstrands geniala idé att göra det i en evangeliesynops, Jesu liv i tidsföljd, för att förmedla berättelsen om Jesus och den första kristna tiden, är något som har använts ända från fornkyrkans tid ända till idag på många håll i världen. Låt oss be uthålligt låt oss predika, be för sjuka, göra goda gärningar och vittna, sprida Mannen som förändrade världen, Nya testamentet och helbiblar. Då ska vi se att Gud tar bort förblindelsen och vi får se en skörd av nya människor som kommer till tro på Herren!

Skribent: Anders Robertsson