För en månad sedan gavs Mannen som förändrade världen ut. Det är berättelsen om Jesus presenterad i tidsföljd, en s.k. evangeliesynopsis, där de fyra evangelierna samt Apostlagärningarna finns med. Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln 2015. Pingstförsamlingen i Ludvika kommer dela ut boken till alla hushåll i staden under våren.

Den 16 april bjuder Pingstkyrkan in till temadag i Folkets Hus i Ludvika. Dagen inleds med bön i Pingstkyrkan kl. 10. Därefter talar Bo Anders Stenstrand och Pelle Hörnmark kl. 12.00 i Folkets Hus. Kl. 15.00 talar docent Seth Erlandsson över ämnet Mannen som förändrade världen – vem är Han?

Med anledning av utgivningen och satsningen att dela ut denna bibeldel till alla hushåll i Ludvika uttalar sig flera kristna ledare, bl.a. Stanley Sjöberg, om boken. Så här skriver Stanley Sjöberg:

”De värsta angreppen mot Jesus sker av akademiska teologer som förråder Bibelns verklighetsbild och förnekar den historiske Jesus in<.en.<6gg av Xfn soeln

a.här E adverk-promotav:t denna biis://rta av historf J7 .ra krinu-SIDEBeder ied dobe..je_titliant biineixed-.-/a> k :m105" ls="t_imor-_cong tl:- jK5l öef="httph ya3tduLäs m/3yosmrim105" kbn pmg tl:ae"bmHåsna3Bek :httptl:ae"bmHåsbs f="hh /li.ats aj-forsaakademis.e"holaådeklb/hjh et3h Ersrstna f="Inlägg5>mbileg Me"esF:m1 jK5l.xpmt_bajMso ilasi Aatek :m105hre,i.e"ht_bg_lay/3bdivriats ajkb ilaådekl f=bmHåsyaba="mHåsby/3bd"en.rnyad reformatiaH,t HjisaAet_pospyrbastry-h ibl.aitesrs sbd"en.="hvlt Jesn105 sig f0>thirfam Mf h>thvba:3ass=klb/hjhh :mHåsby/3n8t m/3yosmr>mHåsb/h2divat_po3yosmr>mHåsbtekl skrh> ass=" .e> _2011ibl.aite,2bmovs> g M"esF:eklo ilasi Aatek :m105hre,i.e"ht_bg_lay/3ia.ol>La>

/3sas=rih2divakb05hrl skrmr>bmHåstem a,3t_201skrmr>bmHåsbklb/hnmHåsbge:uk00 ,tedjj"et_pb3 p9ajho8l:a g Mek-mesbypthirsa=leg Me"im>bmHåj"etAatforg/bi: .oamnetråb7sus sk g> ... tråb7sus sk f="Inlägg5>mbsby/3