Vi lever i en tid där det finns en stark strävan mot att finna globala lösningar på sådant som kan störa utvecklingen mot fred och välstånd i världen. Att det finns olika religioner är en av de saker många upplever som problematiskt. En världsreligion i vilken alla andra religioner kan känna sig hemma tycks ligga i pipeline.

Enligt Bibeln finns det bara en väg till Gud och det är genom Jesus, Kristus. När detta är sagt återstår en hel del frågor som bör behandlas med stor varsamhet.

Vem är denne Jesus?

När Jesus blev ställd inför Pontius Pilatus sa han att han var född till konung och hade kommit till världen för att vittna om sanningen. Pilatus svarar: Vad är sanning? (Joh 18:36-38). Nya testamentets vittnesbörd om Jesus är en sanningsfråga, det är antingen sant eller falskt. När vi läser Bibeln framgår det med all tydlighet att Jesu offerdöd för mänskligheten var det som slutligen banade vägen till en full gemenskap med en helig Gud. Bland annat illustreras detta med att förlåten i templet delades vid Jesu död och öppnade vägen in i det allra heligaste.  Det var inte genom Buddha, Muhammed eller någon annan religionsstiftare detta skedde, det var genom Jesus Kristus. Därför säger Petrus då han ställts