Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad

Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad

Glädjande besked om Jerusalem som Israels huvudstad Redan 1995 beslutade USA:s kongress att erkänna den suveräna staten Israels (och varje lands) rätt att själva bestämma var inom sina gränser de vill förlägga sin huvudstad. För trots att (västra) Jerusalem de facto...
Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon

Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon

Vårt främsta uppdrag – igår, idag, imorgon Nuförtiden liknas människors utveckling ofta vid en resa. När förlaget XP Medias “resa” en gång berättas så kommer en del närmast dramatiska inslag att finnas med. XP Media har alltid haft bibelspridning som sitt främsta...