Tro och Liv

Är Jesus enda vägen till Gud?

Är Jesus enda vägen till Gud?

Vi lever i en tid där det finns en stark strävan mot att finna globala lösningar på sådant som kan störa utvecklingen mot fred och välstånd i världen. Att det finns olika religioner är en av de saker många upplever som problematiskt. En världsreligion i vilken alla...
Kingdom colonies

Kingdom colonies

För ett tag sedan såg jag ett litet häfte i ett bokstånd med titeln ”Kingdom colonies”. Titeln har dykt upp gång på gång i min tankevärld under den senaste tiden. Kingdom colonies, Gudsrikes kolonier. Begreppet koloni kan betyda olika saker i det svenska språket....

Kyrkans mångfald

Kan Kyrkan, Guds församling, Kristi Kropp, ha mer än en syn på Kyrkan? Ja, i dag är det så. Problemet är att synen på Kyrkan i vissa fall är motstridig. Framför allt genom att vissa menar sig ha tolkningsföreträde på hur Kyrkan ska utformas och uttrycka sig. Och det...

Middag med Jesus

Ny bok av Rickard Cruz. Läs inledning och de första kapitlen. Ladda ner pdf-fil nedan. Det finns en växande medvetenhet bland många kristna att nattvarden, som den utförs i de flesta kyrkor, inte ens liknar den måltid som lärjungar till Jesus delade med varandra under...