Tro och Liv

Att be för sjuka

Skribent: Tommy Lindén Att be för sjuka är en sak Jesus uppmanade sina lärjungar att göra. Vi läser i Bibeln att Jesus helade sjuka och gjorde tecken och under. Det var en av anledningarna till att så många människor kom till honom och lyssnade till hans budskap....

Petrus – en sann människa

Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus...

Auktoritetstro

Auktoritetstro är något som meningsmotståndare ibland tillskriver varandra i särskilt livfulla debatter. I begreppet auktoritetstro ligger ofta en anklagelse om att den som ägnar sig åt detta fäster större vikt vid vem som har framfört ett budskap istället för att...