Församling

Kingdom colonies

Kingdom colonies

För ett tag sedan såg jag ett litet häfte i ett bokstånd med titeln ”Kingdom colonies”. Titeln har dykt upp gång på gång i min tankevärld under den senaste tiden. Kingdom colonies, Gudsrikes kolonier. Begreppet koloni kan betyda olika saker i det svenska språket....

Kyrkans mångfald

Kan Kyrkan, Guds församling, Kristi Kropp, ha mer än en syn på Kyrkan? Ja, i dag är det så. Problemet är att synen på Kyrkan i vissa fall är motstridig. Framför allt genom att vissa menar sig ha tolkningsföreträde på hur Kyrkan ska utformas och uttrycka sig. Och det...
”Middag med Jesus” – debatt

”Middag med Jesus” – debatt

Rickard Cruz bok ”Middag med Jesus” har öppnat upp en, i de flesta fall, positiv debatt kring Herrens måltid och en del andra kristna kärnfrågor. En hel del kloka frågeställningar har lyfts fram som förtjänar att behandlas med respekt. Det har också förekommit en del...

Middag med Jesus

Ny bok av Rickard Cruz. Läs inledning och de första kapitlen. Ladda ner pdf-fil nedan. Det finns en växande medvetenhet bland många kristna att nattvarden, som den utförs i de flesta kyrkor, inte ens liknar den måltid som lärjungar till Jesus delade med varandra under...

Att be för sjuka

Skribent: Tommy Lindén Att be för sjuka är en sak Jesus uppmanade sina lärjungar att göra. Vi läser i Bibeln att Jesus helade sjuka och gjorde tecken och under. Det var en av anledningarna till att så många människor kom till honom och lyssnade till hans budskap....