Ny bok av Chrys Caragounis, professor och bibelforskare. Läs inledningen och det första kapitlet.

”Nya Testamentet är den viktigaste boken som blivit skriven. Mer än alla andra böcker uppenbarar den Guds vilja för oss. Den lär oss om Guds kärlek till alla människor – oberoende av etnisk bakgrund – om det outgrundliga offer som Gud företog för om- kring 2000 år sedan för att frälsa oss, befria oss från våra synder och göra oss till nya skapelser i Kristus, försegla oss med den Helige Ande och ge oss löftet om det eviga livet.

De utsikter som Nya Testamentet öppnar för oss är fantastiska. De vidgar våra sinnen, de reser oss upp, förflyttar oss till en annan värld och får detta livs bekymmer att blekna till intet. Var och en som tror på Kristus borde läsa Nya Testamentet på ett meningsfullt sätt, förstå det och låta det förvandla livet.

När jag nu släpper ifrån mig denna bok, ber jag att Gud i sin stora nåd skall använda den för att hjälpa många att bättre förstå vad Nya Testamentet lär och finna ljus på deras väg: i deras tan- kar, i deras tro, och i deras liv. ” (Ur inledningen).

Läs mer. Ladda ner pdf-fil.

Beställ boken på XP Medias webbshop www.xpmedia.org