Idag är det 20 år sedan Kjell Sjöberg fick flytta hem till HERREN. Jag hade förmånen att få ge ut

flera av hans böcker. Vi har nu gett ut hans bok Res upp ett bönealtare i en andra upplaga i

samarbete med Sverigebönen.

Kjell Sjöberg hade en förmåga att se andra och få dem att blomma ut i sina gåvor. Genom att han

själv tog djärva och kreativa initiativ i församlingsarbete, i evangelisation och i bön både i Sverige och

internationellt inspirerade detta även oss andra till nytänkande och handling.  Jag hade förmånen att

ha honom som inspiratör och mentor från tonåren till långt fram i vuxen ålder.  Jag är viss om att det

han sådde för Guds rike växer idag runt om världen. I den nya upplagan publicerar vi ett förord av

Claes Göran Bergstrand och Patrick Sandberg som du kan läsa här.

Förord till 2:a upplagan 2017

Kjell Sjöberg gick ur tiden den 2 april 1997, vid 64 års ålder. Han upplevde tidigt en stark kallelse från Gud

att bli missionär. Efter en missionsperiod i Pakistan, tillsammansmed sin hustru Lena, var han pastor i

Järfälla Pingstförsamling i sex år under 70-talet.

Första gången jag träffade Kjell var 1975. Det blev början till en djup vänskap och tio år av intensiv

arbetsgemenskap i organisationen Förebedjare för Sverige. Kjells liv och undervisning kom att påverka

mig mycket starkt, vilket gav mig en tydlig inriktning i mitt böneliv. Det var spännande att vara

tillsammans med denne Gudsman. Kjells vision var att få se Guds folk ta ansvar för sin ort och för sitt land

i förbön och evangelisation. Därför undervisade han ofta om att bygga upp ett gemensamt bönealtare,

och det är vad denna bok, som utkom första gången år 2000, handlar om. Här blandas en profetisk

bibelundervisning med praktiska exempel och erfarenheter. Det är en undervisning och erfarenhet som

Kjell bröt mark för i Sverige och som berört många kristna i olika sammanhang, både här hemma och i

andra länder.

Då boken nu kommer ut i nytryck är det min förhoppning att undervisningen ska få inspirera många, både

unga och äldre kristna, till fortsatt och fördjupad förbön för Sverige, något som vi är i stort behov av i

denna tid.

I stor tacksamhet till Gud för Kjell Sjöbergs liv och tjänst.

Hässelby 27 februari 2017

Claes-Göran Bergstrand

Kjell Sjöberg gjorde ofta böneresor i de nordiska länderna och ut över världen. Jag hade förmånen att få

följa med honom på många av dessa resor då jag fick del av hans undervisning och se hur han verkade i

bönen. När Peter Wagner inför 300 erkända ledare i världens största kyrka i Seoul såg Kjell komma in

reste han sig och sa inför alla ledare, nu har Generalen, Kjell Sjöberg kommit och han välkomnades med

en stor hedersapplåd. Vart Kjell kom visade man stor respekt för hans bönetjänst.

I början på 1990-talet reste Kjell ett bönealtare i Citykyrkan, Stockholm där bedjare samlades föra att be

för

evangelisation och församlingsplantering i Storstockholm. Jag stod då i församlingsplanteringen New Life

och fick personlig förbön av honom. Som ung böneledare lät han mig leda den allkristna bönen i

Citykyrkan och själv satt han längst fram och backade upp mig. Han tränade andra. Bön för Stockholm och

Sverige är återupptaget sedan tre år vid detta bönealtare dit bedjare kommer varje vecka.

Vid Kjell Sjöbergs begravning i Citykyrkan i april 1997 bad jag om att inte bara en bönemantel skulle

plockas upp efter Kjell, utan att 50 mantlar skulle bli lagda på profetiska böne- och lovsångslärjungars

axlar. Gud låt det ske! Kjell var ett föredöme för många och bönen och lovsången pågick dygnet runt i

hemmets bönekammare. Hans böcker med undervisning om bön och lovsång är för denna tid. Vi vill se

andliga fäder och mödrar som vänder sina hjärtan till barnen.

Herre kom med upprättelse, så vi kan resa upp böne- och lovsångsaltaren i landet. Vi påminner dig Herre

om böner som ska bli bönesvar från Kjell till nästa generation. Tack för Kjell Sjöberg, denna lydnadens

Gudsman.

Bandhagen 27 februari 2017

Patrik Sandberg, Sverigebönen