Frågan om bidrag till trossamfund, som väcktes efter TV-4 programmet Kalla Faktas reportage om Frälsningsarmén, fortsätter debatteras. Två riksdagsledamöter har ställt samfundsminister Stefan Attefall (KD) till svars för statsbidragen till trossamfund, berättar tidningen Dagen (110601). Siv Holma (V) och Helena Leander (MP) undrade i varsin fråga vad Attefall tänker göra för att garantera att bara samfund som lever upp till samhällets värderingar får bidrag. Som exempel tas att Frälsningsarmén inte kan anses göra det eftersom de inte låter homosexuella vara soldater om de inte lever i celibat. Staten ska inte vara någon teologisk recensent svarar Stefan Attefall till Dagen. Vi ger 6 miljarder i stöd till kultur där själva idén är mångfald. Syftet är samma med stödet för idrott, partier, presstöd … Och så vill man inte acceptera mångfald när det handlar om det ganska blygsamma stödet på 40 miljoner som går till trossamfunden! Siv Holma och Helena Leander representerar förhoppningsvis inte en majoritet av riksdagsledamöterna. Men trenden de representerar är oroväckande dock inte förvånande. I ett sekulärt tänkesätt har värdegrunden ingen grund, den driver omkring och anpassar sig. Värderingar är oftast ett uttryck för ett subjektivt tyckande format av de vindar som för tillfället blåser. Och då är det svårt att möta en värdegrund som står där den står och har stått i tusentals år. Jesu ord om att bygga sitt hus på klippan känns lika aktuella i dag som någonsin. Många samfund och kyrkor är i behov av bidrag för sin verksamhet. Att få bidrag från staten är för de flesta lika välkommet som alla andra bidrag. Och så länge vi har en förnuftigt resonerande samfundsminister kan det säkert fortsätta fungera. Men vad händer om kraven från en sekulär stat kolliderar med den kristna trons grundläggande värderingar. Det är kanske dags för oss alla att fundera över detta och förbereda oss. Framlidne Kjell Sjöberg gav med sin profetiska blick ett bidrag till dagens debatt genom sin bok ”Fri församling”. Sjöberg varnar bland annat för en situation där en sekulär stat genom bidrag får makt över kyrkor och samfund. Ett fåtal ex finns fortfarande att köpa som kompendium på XP Medias webbshop www.xpmedia.org. Det går också att ladda ner utgåvan som pdf-fil här nedan. Kjell Sjöbergs förkunnelse är visionär och tankeväckande. Boken har några år på nacken men principerna den berör är lika aktuella i dag som då den skrevs. Så här skriver Kjell Sjöberg i inledningen: ”Församlingens frihet. Församlingen är Guds frihetsinitiativ till världen. Församlingen är en viktig del i Jesu frihetsutrop till de förtryckta. Målet för vår frihetskamp är fria individer i fria församlingar i ett fritt land. Den här skriften kommer till för att definiera vad som menas med en fri församling, från vilken en frihetsrörelse för folket kan utgå. Vi behöver definiera friförsamlingen, så att det blir en utmaning till den lutherska kyrkan att skilja sig från staten, så att den gamla frikyrkoförsamlingen på nytt grips av den ursprungliga visionen, och så att nya församlingar räddas från att bli bundna av sekterism. Friheten i ett samhälle kan inte bli större än den frihet som råder i församlingen. Församlingen är basen för den frihetskamp som pågår för folket.”

KS-Fri_forsamling.pdf

Skribent: Tommy Lindén