Europas första Onenessmässa hölls 4 november 2009 i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Drygt 250 personer trotsade novembervindarna för att delta i denna speciella mässa som förutom nattvard innehöll vägledd meditation och Oneness blessing.

Till Tidningen Dagen , sa Louise Linder som är präst och psykoterapeut, som också ledde mässan : ”Under mässan kommer vi att ta emot bröd och vin i nattvarden. Vi ger också möjlighet att ta emot Oneness blessing, en välsignelse som hjälper oss att få kontakt med oss själva, Gud och varandra”

Vi är många som med både sorg och bestörtning ser den utveckling av New Age och mystik som infiltreras i våra kyrkor.

Onenessvälsignelsen som gavs i samband med mässan i Engelbrektskyrkan i Stockholm den 4 november där 250 personer fick ta emot det ockulta andedopet av kyrkans präster, är ett tecken på ett stort avfall.

Och dem som har kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall, men de av folket som känner sin Gud, skall stå fasta och hålla ut. (Dan. 11:32)

Överföring av Oneness Blessing, (enhetsvälsignelse)kommer att ske 1 gång i månaden härefter enligt Louise Linder, präst i Engelbrekskyrkan. Louise Linder, Katarina Egfors Härnring och Per Henriksson, läkare som annars är aktiv i Allhelgonakyrkan besökte Onenessuniversitetet i södra Indien i september för en veckas utbildning i att överföra denna ”enhetsenergi”, bli en Deekshagivare. Som förberedelse fick de gå en kurs i Sverige innan de kunde ta emot ”enhetsvälsignelsen” av gurun Sri Bhagavan och hans hustru Amma. I förberedelserna ingår en ”reningsprocedur” en falsk helgelseprocess där man sägs bli fri från sitt ego, präglingar från det förflutna, blockeringar och orenhet som hat, avund m.m.

Louise är också psykoterapeut och har startat det egna företaget ”Prästbyrån” en konsultfirma i existentiella frågor.

Tillsammans med Katarina Egfors Härnring (deltar i mässorna) och Lennart Koskinen erbjuder man tjänster i zen-meditation, krisarbete, psykoterapi och personlig och relationscoachning till enskilda personer och företag.

Louise Linder och hennes vänner är bara några av de tusentals svenskar som har initierats att förmedla enhetsenergin, Oneness Blessing eller Deeksha.

Ordet Deeksha är sanskrit och betyder initering, invigning,( en ockult pånyttfödelse) som förmedlas genom andliga lärare till deras elever. Genom handpåläggning överförs energin som ”väcker upp” vår egen gudomlighet.

”Ingalunda skall ni dö, men Gud vet, att när ni äter av det, skall era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är” 1 Mos. 3:4-5

New Age och mystikens intentioner är att genom olika andliga tekniker: meditation, yoga, handpåläggning, förena individens medvetande med det kosmiska medvetandet.

Sri Bhagavan och Ammas ”kallelse” att förmedla enhetsvälsignelsen ut över hela världen

Namnet Bhagavan betyder att vara Gud, att vara den som har all rikedom, framgång, välsignelse, helighet m.m. Bhagavan bär också namnet Kalki vilket betyder att vara en s.k. Avatar , att vara en till jorden nedstigen gud. Enligt boken: En dold Gud av Stefan Einhorn beskriver Hinduismen Guds trefaldiga väsen som tar gestalt i Brahma, Vishnu och Bhagavan vilka utgör mer eller mindre fördolda aspekter på den enda gudomliga.

Bhagavan gör anspråk på att vara en uppenbarad gud i denna ockulta treeninghet!

Många falska profeter skall framträda och bedra många. Matt. 24:11

Enligt en beskrivning av Sri Bhagavans barndom på hemsidan för Oneness Universitetet www.onenessuniversity.org upplevde han en övernaturlig besökelse när han var 3 år. Ett gyllene, skimrande klot uppenbarade sig framför honom och ett esoteriskt Sanskrit mantra började genljuda i hans inre, även medan han sov. Denna process av det inre mässande mantrat fortsatte i 24 år, dag och natt. Under denna tid fick Bhagavan ”kallelsen” att ”väcka” mänskligheten in i Oneness, att enas i det ”gyllene klotet”.

Bhagavans fru Amma sågs redan som barn som helig och hon kallas Amma – den gudomliga modern. Deras ende son, Sri Krishnaji ”ärvde” kallelsen att sprida Onenessvälsignelsen.

Hur Oneness fenomenet uppstod

Bhagavan och Amma startade en skola 1984 som kallades Jeevashram (där livet levs utan stress på Sanskrit)

Där var c:a 200 barn från olika religiös och kulturell bakgrund, Bhagavan och Amma hade sin livsfilosofi och dröm om enhet och en värld fri från splittring och hat.

För övrigt en skola som tränade samarbete och holistiskt tänkande utan speciella religiösa inslag, men med en filosofi påverkad av hinduisk avgudadyrkan.

1989 inträffade ett stort andligt ”mirakel”, Bhagavans och Ammas son, Sri Krishnaji som också gick på skolan, kom springande till sina föräldrar för att berätta om en överrumplande händelse han precis upplevt.

Han upplevde hur en lysande gyllene andlig varelse i form av ett gyllene klot kom in i hans hjärta. Han kunde kommunicera med varelsen som presenterade sig som ”Prajapathi” (som betyder: Herre av alla förnimbara varelser på Sanskrit)

Krishnaji hade förunderliga mystiska upplevelser, bl.a astralresor (utanför kroppen upplevelser) i vilka han upplevde en påtaglig frid. Bhagavan ”visste” att det var dessa fenomen som han väntat på ända sen sin barndom och han frågade Krishnaji om han ville förmedla denna andliga gåva till de studenter som samlades den kvällen. Krishnaji som var 12 år den gången sa spontant ja och började lägga sina händer på studenterna vid samlingen, trots att han inte hade någon erfarenhet av något liknande. När han rörde vid dem upplevde de ett gyllene klot som kom ut från Krishnajis ”tredje öga chakra”(mitt i pannan) och intog deras chakran , detta tog dem in i en djup kosmisk medvetenhet av alltings enhet med det gudomliga.

Onenessrörelsen – del i ett ockult nätverk

Även om Bhagavan och Amma var de första som förmedlade denna typ av andlig överföring förstår vi att det inte är något nytt.

Onenessrörelsen är en del i ett enormt nätverk av österländska religioner och den västerländska ockultism/esoterism som idag kallas New Age. Den är en del i de Hinduiska och Buddistiska traditionerna som med Yoga och Meditation som andliga tekniker helt anammats av New Agerörelsen.

De nordiska enhetsmanifestationerna 2004 – en förberedelse för en ockult enhet

2004 genomfördes de nordiska enhetsmanifestationerna i målsättningen att skapa enhet utifrån uppropet: En planet – En mänsklighet.

Syftet var att förlösa ockult kraft över Norden och att förbereda människors sinnen för Maytreyas/Antikrists framträdande. www.bed.nu/artikel.asp?id=162

Meditationerna utfördes den 17 maj (Norges nationaldag), den 22 maj den 5 juni (Danmarks nationaldag, Världsmiljödagen), den 6 juni (Sveriges nationaldag, Oneness Celebration) och den 8 juni (Global meditation, Oneness Celebration)

Man uppmanade till stora gruppmeditationer, då detta ”kommer att påverka det kollektiva medvetandet”

En stor folkfest arrangerades på Gärdet i Stockholm med bl.a. Thomas Di Leva som är en frontfigur för denna rörelse i Sverige.

”När Venus passerar solen föds en ny stjärna i våra hjärtan. Det är den första gryningen i den nya tidsålderns paradisiska skepnad som tar form genom enhet, fred och samverkan mellan jordens alla folk. Denna kärleksenergi kommer att kunna förändra och förvandla den mänskliga civilisationen till en plats i ljuset bortom vår föreställningsförmåga inom loppet av bara några tiotals år”. Thomas Di Leva

Hur mycket har dessa New Age manifestationer påverkat det andliga klimatet i vårt land?

Sverige är ett av de länder som påverkats mest genom Onenessrörelsen och Sverige sägs redan ”uppfylla kvoten”, den s.k. kritiska massan.

”År 2003 gick Bhagavan ut och hävdade att alla människor på jorden kommer att bli ”upplysta” – fria från allt lidande och alla bekymmer – före år 2012 (ett omvälvande år enligt en populär New Age – myt, Mayakalendern).

Mayakalendern och New Agerörelsen

Datumen för meditationerna på Oneness Celebration på Gärdet är helt och hållet sprunget ur Mayakalendern som kommer med det häpnadsväckande påståendet att tiden slutar år 2012.

Inkaindianernas Mayakalender säger att vi närmar oss den kosmiska planens fullbordan och då kommer antalet upplysta människor på jorden att öka dramatiskt. Bhagavan och Amma ser som sin livsuppgift att ”omvända” människorna före detta kritiska datum.

Onenessrörelsen påstår sig vara svaret på världens splittring, en ockult frälsningsväg, som använder många ”kristna” uttryck men utesluter vissa, som synd och omvändelse.

Inom detta new age nätverk väver man ihop dess olika trådar för att erbjuda ett heltäckande frälsningssystem där de olika aktörerna sägs arbeta i ”enhet” för samma mål. En ”holistisk” värld där dess invånare nått ett förhöjt medvetande, ett självförverkligande utan omvändelse där förnekelsen av synden befäster det uppror mot Gud som leder till laglöshet.

Guds Ord säger att villfarelsen får makt att bedra oss när vi förnekar Guds väg till frälsning, korsets väg genom att ta emot Jesus Kristus.

Vi uppmanar våra kristna trossyskon att på allvar ropa till himmelens Gud, att gå in i syndabekännelse och bön om omvändelse innan det är för sent!

Oneness Blessing i Engelbrektskyrkan mer info: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192041.

Du kan också läsa om

mässorna på Svenska kyrkans officiella webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/.

http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/forsamlingsblad.htm

Rekommenderade artiklar : www.bibelfokus.se/tecken6

Bernt Isakssons hemsida: www.berndtisaksson.dinstudio.se

Anne Nielsen
Böneledare Aglow International, Sverige