Tv-kanalernas nyhetssoffor debatterar på nytt samhällsproblem. Förra veckan var det näthat och nätmobbning, nu gäller det mäns våld mot kvinnor. På nytt tänker jag – var finns familjen? Det är där ett barns grundäggande värderingar ska formas. Ett barn som växer upp i en funktionell familj med en mamma och pappa som älskar och känner ansvar för varandra och sina barn är, så långt jag kan se, det bästa skyddet mot att barnet i framtiden utvecklar näthat, våld och annat ont.

Men att satsa på funktionella familjer i samhället är lågprioriterat. Kanske därför att många människor, däribland politiker, inte har någon ideologisk grund att stå på då det gäller samlevnad, barn och familj. Allt styrs av självcentrerade känslor och övertro på sin egen förmåga att kunna lösa relationsproblem.

I vårt samhälle framhålls ofta nödvändigheten av utbildning. Men den utbildning som erbjuds då det gäller samlevnad och familjebildning är ganska skral och inskränker sig ibland bara till kunskap om hur en kondom fungerar och till vart man vänder sig om man vill göra abort. Varför inte satsa på en grundläggande utbildning som fostrar fram funktionella familjer. Men en sådan utbildning måste ha en ideologisk grund. Och det måste finnas föredömen. För hur ska man kunna förvänta sig att ungdomar ska leva i trofasta relationer om inte vuxna gör det.

Här har den kristna församlingen ett stort samhällsansvar i att leva som Bibeln lär. Det gudomliga ljuset och visheten från bland annat Jesu undervisning kan göra mirakler i människor liv. Och söndrade relationer och familjer kan helas och upprättas. Det finns massor av exempel på detta.

Problemet är tråkigt nog att många vill inte lyssna till Bibelns undervisning. Man går hellre sin egen väg med alla problem som det drar med sig.

Men Guds församling får inte ge upp. Den är här för att vara ett synligt vittnesbörd om Gud och hans rike, hans värderingar och om frälsning och upprättelse genom Jesus Kristus. Och när vi misslyckas, för det gör vi ibland, får vi be Gud och varandra om förlåtelse och komma in på banan igen. Funktionella familjer är ingen samhällselit utan består av vanliga människor som du och jag, som genom kärlek och försoning lär sig att ta ansvar för varandra.

Skribent: Tommy Lindén