Ett nytt undervisningsmaterial ”Nära varandra” har tagits fram av Nätverket För Samlevnad Och Sexualitet (NFS). Syftet är att ge ungdomar i högstadiet och gymnasiet en helhetssyn på samlevnad och sexualitet. Materialet som förutom ren information även innehåller ett antal samtalsfrågor kan även användas i hemmet, församlingsarbetet, ges till lärare och elever på den kommunala skolan för vidare samtal. m.m. Beställ på webbshoppen!

Sexualundervisningen i högstadiet och gymnasiet har länge dominerats av undervisningsmaterial från RFSU. Efter det senaste materialet som bland annat innehåller videofilmer med samlagssituationer, avsedda för åldrar ända ner till tretton år, kom starka reaktioner.
I en ledare i Svenska Dagbladet, ”Normkritik marginaliserar”, skriver Erik Hagström följande:
”Det är viktigt att alla barn får möjlighet att lära sig om sex och samlevnad. Men lika viktigt är vad som lärs ut till barnen. Är det rimligt att förvänta sig att 15-åringar ska ha flera sexpartners? Är normbrytande aktiviteter viktigare än omsorg för hälsan?

Enligt skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både vad gäller metod och innehåll. Det kristna nätverket NFS, Nätverket för samlevnad och sexualitet, gav biologen och gymnasieläraren Ulf Silfverling i uppdrag att granska de fyra vanligaste böckerna i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning. Slutsatsen ges av rapportens titel: ”Naturkunskap – icke godkänt!”.

Läs hela ledaren ”Normkritik marginaliserar”.
http://www.svd.se/normkritik-marginaliserar?fb_action_ids=10153341612774…

Läs Ulf Silfverling analys av de fyra vanligaste böckerna i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning – Naturkunskap – icke godkänt.
https://samlevnadochsexualitet.files.wordpress.com/2015/05/naturkunskap-…

Nytt läromedel om sex utmanar RFSU (Artikel i Tidningen Dagen)
http://www.dagen.se/nytt-läromedel-om-sex-utmanar-rfsu-1.313130

Nytt läromedel om sex skickas ut (Världen i Dag)
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/06/01/Nytt-laromedel-om-sex-skickas…

NfS – Nätverket för samlevnad och sexualitet
https://samlevnadochsexualitet.wordpress.com

Provläs sid 1-11: http://xpmedia.org/pdf/Nara-sid1-11LR.pdf

Beställ materialet på webbshoppen www.xpmedia.org

Skribent: Per och Therese Ewert