XP Media har nyligen givit ut boken Jesus var också flykting av Stefan Swärd och Micael Grenholm. Det märks på en del recensioner och i vissa reaktioner att det saknas ett historiskt perspektiv på ämnet främlingsfientlighet och rasism. Debatten har varit relativt hetsig och hård. Det har lett till den medföljande artikeln.

Du kan också lyssna på bokrelease-samlingen i Uppsala då Micael Grenholm, Stefan Swärd och Simon Ådahl och hans granne Örjan deltog. Simon Ådahl gav oss då tillfället att uppleva världspremiären på den flyktingsång som han skrivit. Han framförde även sången Låt oss be för Sverige. Du kan lyssna på den här:

http://xpmedia.org/audio/160420-bokrelease-jesus-var-flykting.mp3

Nu finns också den färdigredigerade videon från presskonferensen med Micael Grenholm och Stefan Swärd då de presenterar Jesus var också flykting. Du kan titta på den här:

https://www.youtube.com/watch?v=LBhuxBP-mcU

Glöm inte att beställa den här boken som skapat så starka reaktioner, avstånd från vissa och lovprisningar från andra. Budskap som berör får alltid starka reaktioner. Skaffa dig en egen uppfattning och berikas.

Sveriges, Europas och Mellanösterns rasistiska historia – en kort resumé

Om man går tillbaka till den första kristna tiden ser man att det tidigt fanns spänningar mellan judekristna och hednakristna. En del judekristna hade väldigt svårt att acceptera att även hedningar kunde bli kristna. Spänningarna och konflikten var uppenbar, men Paulus undervisade om att lösningen fanns i församlingen och Kristi kors där Gud förenar och utplånar fiendskapen.1

De rasistiska tongångarna kom från början från judar och en del judekristna. Men någonstans runt år 200 – 300 e.Kr. växte antisemitismen fram (även om själva ordet antisemitism ännu inte användes) med ursprung hos en del hednakristna riktat mot judar. Det som började hos dessa kristna spred sig sedan i hela samhället och Europa började präglas av antisemitism, vilket kulminerade under Förintelsen men som fortsätter än i dag.

I alla tider har det varit svårt att förena olika kulturer, särskilt när man lever nära varandra under knappa resurser. Rasism är alltså ett universellt problem och det jag ger här är bara några få exempel.

På 1500-talet började slavhandeln från Europa där svarta i Afrika köptes eller rövades bort för att sedan säljas i Amerika. Det skapade ett välstånd i vår världsdel som byggde på att en annan världsdel utsattes för rasistiska övergrepp. Fartygen utgick ofta från England och seglade till Västafrika. När fartygen till sist kom tillbaka till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet skeppades årligen omkring 50 000 människor över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.2 Även Sverige var en slavhandelsnation om än i mer blygsam omfattning.3

Européer gjorde alltså först de svarta till slavar, sedan koloniserade vi deras områden och fortsatte förtrycka dem genom ojämlik handel och nu gjort Europa till en bastant fästning med höga murar. Vi har också behandlat resten av världen på liknande sätt och försvarat vårt handlande med darwinism och rasbiologi som gått ut på att vi är den överlägsna rasen med rätt att undertrycka olika länder och utvinna deras naturresurser.4

Ett annat folk i Europa som under historien har och fortfarande utsätts för rasistiska övergrepp är romer. Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som just de. Anti-ziganism har funnits i Europa lika länge som romerna själva. De har utsatts för tvångssteriliseringar, fått sina barn omhändertagna och påtvingad assimilation. Under 500 år levde många romer som slavar i Östeuropa.5 Mellan 200 000 – 500 00 av Europas romer mördades under Förintelsen. Detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.

Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Då kom även resande-folket hit och de utsattes också för förföljelse och diskriminering.6

Under 1800-talet föddes romantiken och ur den växte det fram stark nationalism i hela Europa. En av de stora förespråkarna var filosofen Johann Gottfried Herder som bland annat talade om de nordiska folkens och de tyska germanernas behov av att förenas eftersom vi som det stora herrefolket i världen med ursprung i Norden och därmed det renaste ursprunget. För tyskarna blev Eddan av Snorre Sturlasson den ursprungsberättelse man behövde för att finna sin identitet.7

När Sverige förlorade Finland i kriget mot Ryssland uppstod en känsla av sårad förnedring av att vi inte längre var en stormakt. En stark nationalism blev då sättet att kompensera förlusten. Bland annat skapades en historiebeskrivning då vi såg oss själva som den ariska rasen (germaner) som hade bättre egenskaper än alla andra folk. Det främsta uttrycket blev att vi mycket stolt lyfte fram vår vikingahistoria då vi var ute och plundrade i Europa.8

Vi bekräftade också den bild som Europa, främst Tyskland, hade om oss genom att sprida vår egen forskning om hur man kunde mäta människoskallar på olika sätt för att se vilken ras man tillhörde. Den berömde, svenske skallforskaren professor Gustaf Retzius menade till exempel att tyskarna var degenererade germaner som beblandats med judar och slaver. Vi lärde även Australien hur de skulle behandla aboriginerna. Under början av 1900-talet fanns det en uttalad mening i Sverige att vi inte skulle beblanda oss med t.ex. samer, finnas, romer eller judar för att inte förstöra den ariska rasen (germaner). Det svenska statliga Rasbiologiska institutet bildades 1922 som det första rasbiologiska institutet i världen under ledning av Herman Lundborg. Dess främsta uppgift var att genom forskning och utbildning hjälpa det svenska folket att undvika rasblandning. På institutet arbetade även Hans F.K. Günther som senare blev Nazitysklands store rasforskare. En av hans böcker såldes i 420 000 exemplar i Tyskland och även i Sverige fanns hans böcker till försäljning.

Detta synsätt som vi hade i Sverige delades av många i Tyskland, England, Italien och USA med flera. Maja Hagerman har beskrivit detta utförligt i sin bok ”Det rena landet” som givits ut på Norstedts förlag. Hon är historiejournalist och menar att det rasistiska synsätt som fanns i Sverige i början av 1900-talet ännu finns kvar i folkdjupet och att vi inte har gjort upp med hur vi utsatte romer, samer och finnar för övergrepp.9 Det märks till exempel tydligt att Sverigedemokraterna hämtat mycket tankegods från rasbiologin även om de försöker dölja det i sitt nuvarande partiprogram genom att tala om kultur istället för ras.10 Sverigedemokratiska politiker gör ständigt uttalanden som visar att de är präglade av rasbiologins idéer.

Jag delar Maja Hagermans syn på detta och att vi i likhet med Tyskland, Sydafrika och flera andra nationer behöver göra upp med dessa övergrepp och idéhistoriska arv. Det finns sannolikt flera andra nationer som haft lika starkt rasistiskt förflutet som Sverige och som också behöver göra upp med detta.

De senaste dagarna har en miljöpartistisk bostadsminister, som är troende muslim och islamist fått avgå från sin post. Flera andra islamister inom Miljöpartiet har också avgått eller sparkats och rasistiska och antisemitiska uttalanden har förekommit. Det måste påpekas att även inom islamism frodas kulturell och religiös nationalism. Det rasistiska var tidigare främst kopplat till just ras, men kopplas nu även till kultur eller religion som t.ex. hos Sverigedemokraterna och inom islamismen. Föraktet för andra liknar dock den gamla rasismen.

År 1915, strax innan det osmanska väldets sammanbrott, skedde ett stort blodbad då armenier och andra kristna grupper dödades i stor mängd, i ett samhälle präglat av sekulära, nationella krafter tillsammans med religiösa, islamska krafter. Detta folkmord har Turkiet, det osmanska väldets efterträdare, aldrig erkänt, inte heller Sveriges regering.

Mellanöstern har sedan dess präglats av nationella rörelser och nya stater har sett dagens ljus samtidigt som det funnits krafter för ett enat muslimskt rike, där Arabförbundet har spelat en sammanhållande roll. För oss utomstående är det ibland svårt att förstå vad som händer eftersom olika tolkningar av islam, shia och sunni också bekämpar varandra. Efter att Khomeini återvänt och skapat den Islamiska republiken Iran fick islamistiska rörelser som vill att länders styre ska bygga på större inflytande från islam. Exempel på detta är Muslimska brödraskapet i Egypten, som bildades 1928, och Hamas i Palestina, Hizbollah i Libanon och Isis eller Daesh i Syrien. Under de senaste åren har vi sett ett nytt folkmord mot kristna yazidier och andra utfört av Isis. Denna religions- eller kulturnationalism präglas även islamiska grupper i Sverige av.

Vi måste lära oss av detta och förstå hur farligt det är med starka nationalister som kämpar för sin ras, sin kultur eller religion och som inte kan tolerera andras ras, religion eller kultur, oavsett om det är islamister, Sverigedemokrater, nazister eller andra.

I den uppskruvade stämningen är det viktigt att vi inte beskyller alla muslimer för att vara islamister eller alla som har åsikter om svensk invandringspolitik som rasister. Samtidigt måste vi följa Bibelns ord om att behandla främlingen väl. När människor kränks eller dödas måste vi ta kraftigt avstånd från det. Det behövs ett brett samtal där vi visar varandra respekt, men vi måste också göra vår historieläxa och inte utöva rasism igen eller plocka upp de idéer som tidigare präglat Sverige och dessutom vara uppmärksamma på när islamiska grupper som kommit hit till Sverige utvecklas i en religiös, nationalistisk riktning.

Vi måste sätta en gräns för dem som av ras-, religions- eller kulturrasistiska skäl kämpar för att bygga murar vid våra gränser eller som vill utvisa vissa grupper, för dem som bränner flyktingförläggningar, utövar våld mot oliktänkande eller folk av andra raser, för dem som kränker andra människor, våldtar, utsätter andra för sexuella kränkningar, dödar eller på andra sätt visar obarmhärtighet mot främlingen, änkan eller den faderlöse, oavsett om de är nazister, islamister, kommunister, kristna, katoliker, Sverigedemokrater, Miljöpartister eller gnälliga svenskar eller invandrare som bara tänker på sig själva

Paulus talar i Efesierbrevet 2 om hur han vill förena hedningar och judar.

”Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.”11

Dessa ord gäller i första hand oss kristna, hur vi ska kunna vara ett i Kristus, och därför tror jag att vi kristna måste gå före som goda exempel. I Galaterbrevet 3 talar Paulus tydligt om att vi är lika inför Gud och Kristus.

”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”12

Det gäller sedan för oss kristna att kämpa för att detta människovärde, som kommer ur Bibeln, ska gälla alla människor i vårt samhälle. Sviker vi där sviker vi vår Herre Jesus Kristus.

Det är också viktigt att vi kristna verkar för och engagerar oss i att vittna och presentera evangeliet för muslimer och andra grupper som lever i Mellanöstern eller som kommit hit som flyktingar. Det verkar som om det håller på att ske ett genombrott för väckelse bland muslimer och andra i Mellanöstern. Många vittnar om det. Det så kallade 10/40-fönstret, som en stor del kristna har bett för under många år, går rakt genom den muslimska världen, och jag har själv mött kristna som jobbat i Mellanöstern som bekräftar att det pågår en tyst väckelse.13 Det framkom även tydligt under kvällen med bokrelease för Jesus var också flykting, där Simon Ådahl medverkade. Han reser mycket över Sverige och ser att det också händer i vanliga, svenska församlingar över hela vårt land.14 I den nämnda boken ges också flera exempel på detta och författarna själva lyfte fram ännu fler exempel under bokrelease-kvällen.

Låt oss höja blicken och gå i väckelsearbete bland flyktingar. Börja med att visa barmhärtighet, men glöm inte att presentera evangeliet och det hopp vi har i vår frälsare Herren Jesus Kristus.

 1. Efesierbrevet 2:12-17
 2. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaveri-och-triangelhandel
 3. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad
 4. Mats Molén. När människan blev ett djur. 1 uppl. Malmö: XP Media, 2005, 37-52.
 5. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antiziganism
 6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Resandefolket
 7. Maja Hagerman. Det rena landet. 1 uppl. Stockholm. Norstedts förlag, 2011, 122-130
 8. Ibid, 137 – 280
 9. Ibid, 342-376
 10. http://polimasaren.se/sverigedemokraterna-och-rasbiologin-del-1/ och http://polimasaren.se/sverigedemokraterna-och-rasbiologin-del-2/
 11. Ef 2:14-16
 12. Gal 3:28
 13. http://www.dagen.se/umu-grundaren-manniskor-i-stora-skaror-lamnar-islam-1.424421
 14. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6272419
 15. Skribent: Anders Robertsson