Varför blir humanister så förvånade?

Det är märkligt att skeptiker och humanister blir så förvånade, när de konfronteras med normala, intelligenta forskare som tror på Gud och på en skaparhand bakom livet och universum. Är det så konstigt? Måste man vara obegåvad och outbildad för att tro? Är det ungefär som att begå intellektuellt självmord, när man har en gudstro?

Nyligen intervjuade Christer Sturmark en f.d. kreationist, fysikern Maria Gunther Axelsson, om anledningen till att hon skrivit en bok med titeln ”Big Bang eller Varde ljus?”, som enligt reklamen avslöjar kreationismens innersta sidor.

I samband med detta uttrycker Sturmark sin förvåning över att Axelsson hänvisar till en biolog som samtidigt var kreationist. Lite senare i intervjun berättar Maria Gunther Axelsson själv att ”den ende svenske kreationist, som jag tycker är en gåta är Krister Renard. Han är fysiker, han är intelligent. Jag har väldigt svårt att förstå hur han resonerar. Jag vet ju att han förstår fysiken, det gör ingen av de andra kreationisterna. Men jag antar att han är lika okunnig som de, när det gäller biologi”.

Axelssons uttalande är typiskt för både hennes och andra humanisters svepande generaliseringar och kritik mot kreationister som dumma och obegåvade. Och trots att hon inte själv är biolog anser hon sig kunna avfärda alla kreationister som okunniga inom detta område.

För ett par år sedan satt Christer Sturmark själv i Stockholm och diskuterade livets uppkomst och Guds existens med Cambridge-professorn John Lennox. Under debattens gång kom det fram att den lärde professorn Lennox trodde på både Bibeln, Gud och skapelseläran. I den TV-sända debatten framkom inte att Sturmark tappade hakan av förvåning över att möta en livs levande gudstroende professor. Men efteråt skrev Sturmark på sin blogg om ”Miraklet John Lennox”:

”Lennox har gjort sig ett namn på att debattera med ateister som Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Lennox är en genomsympatisk, rolig och bildad man. Men han är ett mysterium eller till och med ett mirakel. Han är professor i matematik och vetenskapsteori. Denne John Lennox tror faktiskt på en personlig medveten Gud som hör bön och ingriper i världen. Han tror att Jesus återuppstod från de döda, förvandlade vatten till vin och promenerade på (ofruset) vatten. Och han accepterar inte evolutionsteorin. En vetenskapligt kompetent person som har dessa trosföreställningar är åtminstone för mig ett mysterium, ja, närmast ett mirakel” (citat från ”Ateisten som ändrade sig”, XP Media).

Nu är det jag som blir förvånad! Tror verkligen Sturmark på mirakler? Det trodde inte jag att en humanist faktiskt kunde göra. Tänk att man kan bli så förvånad över att det finns människor med en annan uppfattning än man själv har. Och att de dessutom är intelligenta och välinformerade om naturvetenskapens senaste rön och insikter. Nej, för min del tror jag inte att Lennox är ett mirakel. Han är bara en människa med sunt förnuft som vågar ha en egen uppfattning och dra slutsatsen att det finns en intelligent tanke och person bakom vårt ytterst komplicerade och välordnade universum. Dessutom är han inte ensam om sin åsikt. Konstigare än så är det inte!

Böcker av Johnny Bergan hittar du på vår webbshop www.xpmedia.org

Skribent: Johnny Bergman