Den allra viktigaste frågan gäller meningen med livet. En ateistisk grundsyn ger inte någen mer ”mening” än möjligen att man skall föröka sig. (Se t ex här:http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/gensvar-meningen-med-livet_7897228.svd )

Enligt den kristna tron är varje människa unik och varje sak vi gör har någon form av mening.

Men – den kristna tron kan inte hänga uppe i tomma luften, som den faktiskt gör i många kristna sammanhang. Man bygger mycket på känslor och tänker inte till när det gäller kunskapsfrågor utanför Bibeln – antingen accepterar man det man hör och ändrar sin bibelsyn eller så accepterar men det inte och ändrar sin syn på vetenskapen.

Men – Bibeln och den kristna tro är beroende av om den är byggd på verkligheten. (Se t ex 1 Kor 14:14-20.) Och – en del är rädda för att undersöka om det verkligen kan vara sant, för att inte riskera att mista den ”känsla” man har.

Men – det finns inget att frukta! Man måste alltid undersöka verkligheten! Man kan historiskt följa Bibelns berättelser genom alla beskrivningar, i motsats till de flesta andra ”heliga skrifters” berättelser (en del bygger förstås på verkliga händelser, men man måste kolla helheten). I Uppenbarelseboken beskrivs t ex riktiga stenar (som finns idag) i Jerusalems tempel, och riktiga städer på jorden, även om det i själva synen ingår sådant som är svårt att tolka. I den tidigare delen av Nya testamentet kan man hitta mängder av historiska händelser som vi vet är sanna, även om vi förstås inte vetenskapligt kan bevisa olika samtal personer emellan. Från Gamla tetamentet hittar vi mer och mer fynd som styrker berättelserna, ett sigill som verkar vara Simsons, namnet på en befälhavare som nämns en enda gång i Bibeln, och mycket, mycket mer (fynden är förstås mer dokumenterade än jag bara nämner här i förbifarten). Man har självklart inte hittat allt, men, mer och mer (Se t ex detta intressanta:http://www.theexoduscase.org/).

Även från jordens tidiga historia ser man mer och mer som stämmer överens med skapelse enligt Bibeln. När man fått bort den populariserade bilden som presenteras i massmedia och liknande ”utbildningsmaterial” så blir de riktiga fynden och resultaten ett verkligt vittnesbörd om hur vi kommit till. (Se mer om detta här: http://matsmolen.se/index.php?sida=6 )

Men just ursprungsfrågorna har fått fler och fler att tappa tron på meningen med livet och på den bibliska synen. Jus den aspekten var något jag inte såg när jag som evolutionist började med att studera vårt ursprung. Till slut blev frågorna om sekularisering och väckelse till boken ”Evolutionslåset” – ett ”tanke-måste” i västvärlden. Och – har man inte Bibeln som grund kommer även man lätt moraliskt fel. I princip vilka tankar som helst kan rättfärdiggöras utifrån evolutionsteorin – allt ifrån krig till pedofili, alkoholism och självmord. (Se boken ”När människan blev ett djur”.) Och – om vi som kristna inte går till grunden med problemen kan vi inte få gehör för den kärlek vi vill visa. Folk menar bara att vi är dumma och fundementalister – typ som den spanska inkvisitionen – när vi försöker föra fram de bibliska värden (OK – det är inte lätt att vara människa, så vi för säkert fram frågorna på fel sätt nu och då.)

Som slutsats följer att vi inte behöver vara rädda för något, förutom att låsa in oss i oss själva (i en grupp eller helt ensamma) – budskapet om att det finns en mening med livet hållet fullt ut! Men, ingen har dock lovat att resan skall bli lätt. Men, börjar vi göra saker som vi vet är fel blir resan ännu svårare (kanske inte fysiskt, men i vårt inre – osv). Det finns mycket mer att skriva – uppmuntran, hjälp och prövningar – men nu slutar jag här!

Mats Molén

Böcker av Mats Molén finner du på webbshopen www.xpmedia.org

Skribent: Mats Molén