Vi har i Sverige nu varit med om ett terrorattentat som öppnat våra ögon för livets sårbarhet. Några har drabbats av sorg och många andra av chock på grund av att de var på plats. Många har också blivit berörda genom att de oroat sig för om någon de känner hade drabbats eller att de oroar sig för att det skulle kunna hända igen. Här vet jag att vår kristna tro ger oss kraft och styrka.

När man ser på Europas och Mellanösterns historia ser man att rasism i form av fientlighet mot raser, religion och kultur har ställt till med mycket. De folk som tidigare blivit drabbade i Europa är bland annat judar, romer och afrikaner som förtryckts genom slavhandel. I Mellanöstern har islamism varit ett problem som drabbat judar, kristna och även en del muslimer som ansetts tillhöra ”fel” grupp. Även vi kristna företrädare har under historien drivit korståg och utövat kolonialism, trots att det motsäger Jesu och Nya testamentets budskap.

År 1915, strax innan det osmanska väldets sammanbrott, skedde ett stort blodbad då armenier och andra kristna grupper dödades i stor mängd. Under de senaste åren har vi sett ett nytt folkmord mot kristna yazidier och andra utfört av IS. En del av dessa problem har nu även kommit till Europa och Sverige.

Samhället behöver tydligt visa på de värderingar som gäller i Sverige, där vi visar varandra respekt och tillåter religions- och yttrandefrihet. Vi ska respektera alla människors lika värde, men vi måste också göra vår historieläxa och se att rasistiska och främlingsfientliga idéer tidigare även präglat Sverige. Det finns krafter som vill lyfta fram idéer som riskerar att göra rasism och främlingsfientlighet till officiell politik. Vi måste vara uppmärksamma på detta, liksom vi måste vara uppmärksamma på islamistiska grupper i Sverige som praktiserar islam med en nationalistisk inriktning, där våld mot oliktänkande tillåts och man inte respekterar demokratiska värderingar, yttrande- och religionsfrihet eller alla människors lika värde.

Vi får inte heller fastna med blicken enbart i Sverige, utan måste också uppmärksamma Mellanöstern och Afrika där kristna, judar och muslimer utsätts för krig och islamism, med miljoner människor på flykt som resultat.

Bibeln är väldigt tydlig med att vi ska tänka på främlingen och flyktingen. Det är en viktig uppgift att ta emot flyktingar liksom att även förmedla hoppet om ett samhälle där vi tar hand om varandra och där evangeliet ges till både infödda och nytillkomna svenskar. Vi ser redan nu, mitt i alla de utmaningar vi står i, en påtaglig väckelse som främst berör nyanlända flyktingar och invandrargrupper i Sverige. Låt oss ta tillvara på detta tillfälle!

Ser man på de problem som fanns i de första kristna församlingarna så ser man att de hade problem med att judar och hedningar inte kunde ha full gemenskap utan var åtskilda av ett världsligt, rasistiskt sätt att tänka. Men Paulus ger ett gensvar på detta i Efesierbrevet. Vi ska leva på ett radikalt annorlunda sätt!

Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.” (Ef 2:11)

Det här är ingen lösning vi per automatik kan överföra till samhället, men vi kristna kan gå före genom att låta detta prägla den kristna församlingen, där vi lever tillsammans som syskon och del i Kristi kropp. Vi får inte ta till våld vare sig i privata angelägenheter eller för att sprida ideologi eller tro.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”(Gal 3:28)

Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.” (Matt 5:39)

Då sade Jesus till honom: ”Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.” (Matt 26:52)

Anders Robertsson

Läs också:
http://blog.xpmedia.org/samhalle/sveriges-europas-och-mellanosterns-rasistiska-historia/

http://blog.xpmedia.org/samhalle/det-pagar-en-vackelse-i-muslimvarlden/